RUSKA IV -

SCENKONST/DRAMA PÅ MEÄNKIELI

Program:


MEÄNKIELIDAGEN - MEÄNKIELEN PÄIVÄ

Kyrkans hus/Kirkontalo, Pajala
27 februari/helmikuu 2017
13.00 Svensk tid/ruottin aikaa


Läs programmet här (.PDF)!

 

     

 


”Arctic light feast”

2013
 


 D
en 21 juni till den 15 juli 2013 i Övertorneå kommun,
återkommande varje sommar 

Är det möjligt??

Det skall vi ta reda på

den 12 december 2012 kl 15-17
på Nordkalottens kultur och Forskningscentrum.

Författaren Bengt Pohjanen berättar om det planerade projektet

Vi  vill härmed bjuda in ungdomar, skolor, politiker, organisationer, föreningar, företag i Övertorneå kommun till ett seminarium.

För att projektet skall bli verklighet måste vi vara många som deltar i projektet med fokus på ljuset som vi har här i Tornedalen. Vi kommer att diskutera upplägget för projektet och välja en programkommitté av intresserade deltagare.

Välkommen och meddela oss om du kan delta på seminariet. Du kan kontakta mig på 070-3615822 eller dorisnotlind@yahoo.se

Läs mer i projektplanen längre ner på sidan!

Med vänlig hälsning

Meänmaa/Meänmaan Teatteri
Doris Notlind
producent

 
 

Projektplan
 

1. Projektnamn: Arctic light feast  (ALF)

Faravids rike

ALF

Nordanstigen

Andreasvandringen

Särkilax

 

2. Projektidé:

Den litterära och kulturella upplevelseturismen i Väster- och Norrbotten har sedan 80-talet bedrivits med växande antal besökare. Bengt och Monika Pohjanens Sirillus med galleri och författarverkstad och utflykter i författarens spår i Tornedalen är ett exempel på mycket lyckade satsningar. Bakgrund: Vimmerby i Småland har sitt ”Astrid Lindgrens Värld” och i Åbo finns ”Mumindalen”. Besöksmål som vuxit med åren och som idag är en del av en omfattande familjeturism.
I Rovaniemi har tomtelandet i många år samlat besökare från hela världen.
Det är satsningar som startat i ganska liten skala men som med åren blivit stora turistattraktioner.

 

Författaren Bengt Pohjanen har i åratal samlat vetande och legender om Tornedalens okända historia, om det så kallade ”Kvänfolket” som står omnämnda i en rad historiska och litterära källor. Kung Faravid är en gestalt från den tiden och i ”Faravids rike” kunde vetenskap och legend mötas i en spännande och nyskapande gestaltad sagovärld uppe i en alldeles fantastisk natur med en milsvid utsikt över älvar, sjöar och landskap på båda sidor.

Sedan generationer har bergen (Aavasaksa, Luppio och Brännaberget) fungerat som samlingsplats.

Tillsammans skulle företag, kommun, institutioner och ideella krafter kunna skapa ett intressant och hållbart besöksmål i Övertorneå och Överkalix kommuner.

Upplevelser på bergen, under vandringar och historiska händelser för familjer, skolklasser, turister kan flyttas tillbaka i tiden till ett äventyrs- och upplevelseland.

Under tiden 21.6-20.7 anordnas arrangemang som alla har anknytning till ljus i allmänhet och midnattssol och sommarljus i synnerhet.

Endast fantasins gränser sätter stopp för vad som kan göras . Konstformer kan blandas, publiken, gästerna kan dras in i skeendet, och café, restaurang och shopping kan utvecklas. Platsen kan utvecklas för var år och få en allt växande besökarskara. Ungdomar kan få sommarjobb, företag kan samarbeta liksom olika föreningar.

Likaså kan platserna bli centrum för musikupplevelser, teaterföreställningar och folkfester.

En förstudie, till vilken vi nu söker projektmedel, bör göras för att utreda vad en sådan här satsning kräver i infrastruktur och projektmedel.

 

3. Erfarenheter från tidigare projekt

Det finns i genomförandegruppen (se nedan) flera erfarenheter från tidigare projekt. Smugglaroperan i Pello/Övertorneå, Laestadiusuupperan i Kengis Bruk och Krigsoperan i HaparandaTornio är tre sådana. Laestadiusuupperan hade bakgrund i två olika förstudier – en om musikteatern och en om Kengis Bruk.

 

4. Vilka ska genomföra projektet?

Förstudien görs av en projektledare. Som referensgrupp för förstudien finns representanter för Övertorneå och Överkalix kommuner, Tornedalens Folkhögskola, Meänmaan Teatteri och företaget Sirillus. I denna grupp har initiativet till att levandegöra Luppioberget kommit från.

Förstudien kommer att visa att många människor kommer att befrämjas av ett äventyrs- och upplevelseland. Såväl företagande, jämställdhet som integration kommer att vara goda parametrar i det stora projektet, det kan man säga redan nu.

En inledande kontakt med Övertorneå och Överkalix kommuner är tagen och intresset är stort att få fram en hållbar idé. Åtgärder görs redan nu för att öka tillgängligheten och upplevelsevärdet.

 

5. Arbetsgången?

a)  Faravids rike

Berättelsen, vars material redan föreligger, gestaltas till en sammanhållen helhet, som bildar underlag för en dramatisering. Meänmaan Teatteri har under arbetet regelbundna arbetsseminarier, där en första uppsättning planeras till midsommar 2013. Arbetsgruppen skall också tillsammans med andra aktörer (se ovan p 4) ta fram förslag på hur Faravids rike rent fysiskt och geografiskt skall framträda.

Till förundersökningen bifogas berättelsen som görs definitivt klar under projekttiden.

b) ALF

Ett underlag för Arctic Light Feast tas fram. Det bygger också på temat ljus, som är bärande i berättelsen om Faravids rike – Kvänland. Förundersökningen skall arbeta fram ett underlag för vilka temata man prioriterar under de närmaste åren. Möte med aktörer som anordnat liknande festivaler. ALF skall ha en egen produktionsgrupp som arbetar fram detta underlag i samarbete med de andra delarna i projektet. Ett första programförslag framläggs.

c) Nordanstigen

Arbetsgången i denna del är fysiskt krävande. En grupp går den gamla Nordanstigen mellan Luppio/Ruskola till Bränna. Tar reda på vem som äger markerna. Vilka möjligheter finns det att röja, öppna den och sedan använda den i Andreasvandringen.

d)  Andreasvandringen

När skall den genomföras. Vad innebär den? Vilka skall ansvara för den? En arbetsgrupp skapar logga-tidsplan-marknadsföring. Tar reda på vem som äger marken vid Särkilax. Skapar ett underlag för vad som kan göras för att platsen skall bli känd, använd och intressant? Ett nytt kors? Det presenteras vid möten med entreprenörer och kommun. Ett litet kapell?

Arbetsgången i stort: vi har den fördelen att många personer redan är involverade i planerna och vill gärna vara med. Det handlar mycket om kontakter i arbetsgången. Det handlar om att väcka intresse, att skapa samarbetsformer med institutioner, kommuner och företag som vill vara med och skapa ALF – en festival som är till för alla åldrar och förutsättningar.

 

6. Syfte och målgrupp

Det som förstudien skall arbeta med syftar till att skapa besöksmål och verksamhet med hög kvalitet. Det syftar också till att levandegöra regionens okända historia samt att aktivera ideella krafter, inte minst ungdomar i arbetet.

Målgrupp för besöksmålet är tillresande turister, men även lokalbefolkningen på båda sidor av gränsen. Kväner från Norge, ryssar, finländare och ester torde vara intresserade av att möta sitt historiska arv och då ligger vår region, Ultima Thule, bra till vid resor från norr som går vidare söderut.

 

7. Geografiskt verksamhetsområde

Arbetsplatsen är Östra Norrbotten men även norrut till Pajala och Lannanmaa samt söderut till Haparanda och kusten.

 

8. Projektets mål

Målet med förstudien är enkelt: att undersöka förutsättningarna för besöksmålet samt att beskriva det på ett sätt som gör det tydligt för dem som kommer att arbeta med projektet hur man åstadkommer besöksmålet. Det krävs att förstudien är realistisk och noga utreder finansieringen av besöksmålsprojektet. Målen med det projektet ligger det i förstudiens uppgift att ta fram. Att huvudmålen för projektstöd inom Leader är väl användbara i detta projekt är redan nu tydligt.

 

9. Genomförandeplan med tidsplan

Så snart ett beslut kan erhållas från Leader Tornedalen kan arbetet med att framställa en förstudie inledas. Föreningen Meänmaa söker en projektledare som arbetar i sex månader.
I arbetet krävs ytterligare kompetens av människor under en sammanlagd månads anställning. Vår tanke i nuläget är att förstudien skall kunna vara färdig till mars månads utgång.

 

10. Plan för att sprida resultatet

Förstudien trycks upp i pappersupplaga samt finns tillgänglig digitalt på nätet och kommer att spridas till alla som kommer att bli inblandade i besöksmålsprojektet.

 

11. Övergång till ordinarie verksamhet

Detta är en punkt som blir intressant att beskriva i förstudien.