Meänmaan aatospaja (Think Tank of Meänmaa) sortteeraa Meänmaa yhistyksen alla ja siihen kuuluu kieli-ihmisiä eri puolilta mailmaa, joita yhistää meänkielen kiinostus.
Meänmaan aatospaja julkasee jonku kerran vuessa raportin työstä.

Meänmaan aatospaja protokolla 15.7.08

Sähköposti: aatospaja@meanmaa.net