Tekiänoikeustietoa:

Sisälön (sanat, kuvat ja layouti) oon ittenkunki tekiän.

Weppisivun sanoja saapi siteerata mutta lähtheen, jossa oon Internettiosote ja päivä, hääty aina olla myötä. 

Kuvia ja layoutia ei saa käyttää ilman luppaa. Jos kuvia ja layoutia käyttää, internettiosotheen häätyy aina panna ja kuvvaajan nimi ja tekiäntieto.

Kotisivu:

Kotisivu oon mallitettu ja näkkyy parhaiten särmiliotheena 1024x768.


Copyrightinformation

Rätten till allt innehåll (text, bild och layout) tillhör resp. upphovsman.

Det är tillåtet att citera webbplatsens texter men källa i form av Internetadress och datum ska alltid anges.

Det är inte tillåtet att använda bilder och eller layout från webbplatsen utan medgivande. Vid användning av bilder eller layout ska Internetadressen anges samt eventuell fotografs namn med tillhörande copyrightinformation.

Hemsidan

Hemsidan är designad för och syns bäst i skärmupplösningen 1024x768.