KIELIRAATI hoitaa kielenhuoltoasioita. Se perustethiin Bengt Pohjasen ja Matti Kentän alotheesta 1988 ja se jatkuu nyt Meänmaa-föreeninkin alla


Meänmaan Kieliraatin toiminankehä


Meänmaan Kieliraati olettaa ette meänkieli on osana suuremasta kielelisestä ekolokiasta ja sen takia on tärkeä ette kattoa meänkieltä suhteessa muihin kielhiin ja murtheishiin koko Pohjoiskalotilla. Se merkittee ette yhen kielen/murtheen kehitys ja tulevaisuus riippuu hyvin paljon siittä kuinka sen lähikielet/murtheet kehittyvät yhteiskunnassa.

Toinen tärkeä periaate on ette kieliraati pittää ottaa vastuun sekä kielenhuolosta ette kielensuunittelusta.

Meänmaan Kieliraatin tehtävhiin kuuluu:

 1. Kieliraatin tehtävhiin kuuluu ette laatia, kirjottaa ja kehittää informasjuunia, kramatiikkiä, oppikirjoja, sanakirjoja, ym. meänkielestä ja meänkielelä.

 2. Kieliraati pittää valvoa ette Meänmaan paikannimet tulevat kaikhiin sjylthiin ja karthoin.

 3. Kieliraati pittää kehittää meänkielen käyttöä (ja sen murtheita) kulttuurin aloila (kirjalisuus, laulu, musiikki, teatteri ja filmi), mutta kans muila aloila niinkuin kulttuuriturismi.

 4. Kieliraati halvaa olla tivhiissä kontaktissa viralishiin laitokshiin, joitten tehtävhiin kuuluu meänkieli, suomi ja kveeni/kainun kieli.

 5. Kieliraati saattaa ottaa kantaa meänkielen yhteiskunnalisista kysymyksistä.

 6. Kieliraati pittää tueta ja kehittää suomen kieltä kulttuurin aloila sekä Meänmaan iän- ette lännenpuolela, ja myöhemin keskustella jos otama kantaa suomen kielen kehityksestä Meänmaan lännenpuolela.

 7. Otama kantaa ja tukeama kveenin/kainun kielen kehityksestä.

 8. Otama kantaa ja tukeama kaikkia Pohjoiskalotin suomen kielen murtheita.

 9. Kieliraati saattaa Meänmaan yhistyksen nimessä hakea prujektia jokka koskevat ylhäälä mainittuja aloja, eli/ja aktiivisesti tueta muita prujektia jokka kuuluvat näihin aloihin.

  Päätetty Meänmaan Kieliraatin ensimäisessä kokkouksessa 18 huhtikuuta 2009 Matarengissä.

 


 

Siihen kuuluva:

Bengt Pohjanen, Puhheenjohtaja, Meänmaan lännenpuolelta
Hannu Alatalo, Varapuhheenjohtaja, Meänmaan iänpuolelta
Brita-Kaisa Välimaa, Meänmaan iänpuolelta
Anitta Viinikka-Kallinen, Meänmaa- ja Kveeninmaalainen
Inga-Britt Uusitalo, Meänmaan lännenpuolelta 
Björnar Seppola, Kveeninmaalainen, Meänmaan ystävä 
Bengt Pohjanen, Meänmaan lännenpuolelta
Väinö Nilssen, Kveeninmaalainen, Meänmaan ystävä
Eeva Muli, Meänmaan iänpuolelta
Enikö Molnar Bodrogi, Romaniasta, Meänmaan ystävä
Hannele Lantto, Meänmaan iänpuolelta 
Lars Lampinen, Meänmaan lännenpuolelta
Bengt Kostenius, Meänmaan lännenpuolelta
Matti Junes, Meänmaan iänpuolelta
Anneli Junes, Meänmaan iänpuolelta
Kerstin Johansson, Meänmaan lännenpuolelta
Svend Johanson Mukkavuoma, Kveeninmaalainen, 
      Meänmaan ystävä

Ingela Henriksson, Meänmaan lännenpuolelta
Stig Aspholme, Meänmaan lännenpuolelta

Sähköposti: kieliraati@meanmaa.net