Klikkaa kuvhaan niin näet passin (pdf-fiili).
Klicka på bilden för att se passet (pdf-fil)

Meänmaan kansalaisuus

Tet saatatta tulla Meänmaan kansalaiseksi ostamalla Meänmaan passin  70 kr/7 euro. Dikitaali kuvan kansa 100 kr/10 euro (liitheessä mukana).

Passi sisältää 4-6 numeroa/vuoessa Meänmaan aviisi. Mutta sen pittää maksaa joka vuosi ette saa.

Passi antaa 10% alenusta kaikissa normaalihinnan kirjoissa Meänmaan förlaakissa ja Barents Publisherissä. Syrjää myön aioma saa yrittäjiä molemin puolen väylää tarjoaamhaan alenuksia Meänmaan passinomistajille.

Passi on kansa teän jäsenyyskortti ja antaa teile informasjuunia ja oikeuttaa teitten äänestämhään Meänmaan Tinkerissä joka piethään joka kesä Meänmaassa. Kuttu tullee aviisissa, kotisivussa ja epostin kautta: www.meanmaa.net

Pankaa rahat seuraavhaan tilhiin:
Pankki: Handelsbanken
Bankgiro.402-9047
IBAN: SE98 6000 0000 0005 4632 5572
SWIFT:HANDSESS

Mainittekaa: Nimi, osoite, asia ja e-posti.

Eli ilmottakaa Meänmaan passitoimisthoon ette haluatta tulla Meänmaan kansalaiseksi:

E-posti: kieliraati@meanmaa.net
E-posti: yhistys@meanmaa.net

Medborgare i Meänmaa

Ni kan bli medborgare i Meänmaa genom att köpa ett Meänmaa pass för 70 kr/7 euro. Med digitalt foto
100 kr/10 euro (bifoga digitalt passfoto).

Passet inkluderar 4-6 nr av Meänmaan aviisi/år. Men för att få tidningen skall man erlägga avgiften varje år.

Passet ger er 10% rabatt av normalpris för böcker i Meänkielen förlaaki och Barents Publisher. Successivt skall allt fler företag erbjuda alla Meänmaas passinnehavare rabatt på olika produkter.

Passet är också ert medlemsbevis och ger er information om Meänmaa och rösträtt i Meänmaan Tinkerit som hålls varje sommar i Tornedalen. Kallelse skickas enbart med e-post, meddelas i tidningen och via hemsidan: www.meanmaa.net

Sätt in pengarna på:
Bank: Handelsbanken
Bankgiro.402-9047
IBAN: SE98 6000 0000 0005 4632 5572
SWIFT:HANDSESS

Ange: Namn, adress, e-post

Eller meddela Meänma passkontor att ni vill bli medborgare i Meänmaa:

E-post: kieliraati@meanmaa.net
E-post: yhistys@meanmaa.net

Meänmaan tukijäsenyys on ilmhainen

Jos haluatta vain olla tukijäsenenä Meänmaan yhistyskessä ette tarvitte muuta kun lähättää

Nimi, atressi ja e-posti
Kieliraati: kieliraati@meanmaa.net

Tukijäsenyys on ilmhainen. Tet saatta kaiken informasjuunin e-postin kautta. Mutta ei aviisia, ännestysoikeutta eli alenuksia.

Meänmaan puolesta

Puhheenjohtaja Bengt Pohjanen

Stödmedlemskap i Meänmaa är kostnadsfritt

Om ni enbart vill vara stödmedlemmar i Meänmaa yhistys behöver ni bara skicka in

Namn, adress, ärende samt e-post till
Språkrådet: kieliraati@meanmaa.net

Stödmedlemskap är kostnadsfritt. Ni erhåller all information via e-post. Men ej tidning, rösträtt eller rabatt.

För Meänmaa

Ordförande Bengt Pohjanen