AKTUELLT 2015
 
Höstglöd/Ruska
18-19 september/syyskuuta 2015

Bildreferat från lördagens aktiviteter
 
 

Seminarier


 

Festmiddagen

 
 

 

 
 

 

Bilder från den avslutande föreställningen vid
Teaterlägret 8-10 april i Överkalix
för åldrarna 10-12 år

Foto: Emma Tegelid

Lägret genomfördes
med stöd av:
 

 

 

AKTUELLT 2010

 
Villi Väylän Tanssi
 

Meänkieli

Klicka på bilderna för att se affischerna på meänkieli/svenska!
 

Premiär i Övertorneå 7 maj 

SCHOTTIS I A-DUR
 

Klicka för att se affischen:

 

 
AKTUELLT 2009

HAPARANDA-TORNIO
26/6-12/7 2009
BENGT POHJANEN KAJ CHYDENIUS

 

Krigsoperan - ett gemensamt verk av den tornedalske författaren Bengt Pohjanen och den finländske kompositören Kaj Chydenius.
Musikteaterföreställningen var den sista och största delen i en trilogi som handlade om Tornedalens historia. De tidigare föreställningarna var Smugglaroperan i Pello och Övertorneå samt Laestadiusuuppera i Pajala.

Handlingen i Krigsoperan utspelar sig i norra Finland och norra Sverige vårvintern 1809 då ryska trupperna redan hotar Torneå. De svenska generalerna har flytt, och överlämnat befälet till en lägre officer.
Krigsoperan besjunger kriget ur kvinnornas, barnens och de enkla människornas perspektiv.
Totalt hundra aktörer var engagerade, både professionella och amatörer. I Krigsoperan användes flera språk — svenska, finska, ryska och meänkieli. Peräpohjolas historiska marknad hölls i samband med Krigsoperan.

AKTUELLT 2008

Sånger från Matojärvi

 

 

Premiär 11 juli 2008 i Matojärvi hembygsgård, med ytterligare föreställningar 12 juli i Hedenäsets bygdegård och 13 juli i Tornedalens Folkhögskolas aula, Övertorneå

Hilja Kallioniemi - Byström föddes den 18 april 1908 i Matojärvi. Övertorneå kommun har beslutat uppmärksamma vår första meänkielispråkiga författare under 2008 i form av seminarier, föreläsningar och sångspel. Hennes modersmål var meänkieli, men hon skrev på svenska, eftersom meänkieli ännu inte fanns som skriftspråk.

Meänmaan Teatteri fick uppdraget att genomföra projektet. Övertorneå kommun beviljade medel. Sånger från Matojärvi var ett musikaliskt skådespel som kom att spelas på 3 platser under juli månad.

Text och musik

Författaren Bengt Pohjanen skrev sång- och manustext, på svenska, finska och meänkieli. Kaj Chydenius tonsatte verket.

Dessa båda samarbetade med stor framgång i arbetet med Smugglaroperan som samlade många besökare i Pello sommaren 2004 och i Övertorneå 2005. Laestadius-uuppera som gick för utsålda hus sommaren 2007 i Kengis Bruk spelades även sommaren 2008. Regissör för projektet var Cathrine Parment från Norrbottens teatern och spelman Daniel Wikslund var kapellmästare. 

 

Solister var sopranen Carina Henriksson och tenoren Ulric Björklund. Kören kom från Övertorneå kommun och bestod till hälften av elever från Gränsälvsgymnasiet.

Hilja Byström

Hilja Byström hette Kallioniemi som ogift och kom från Matojärvi i Övertorneå kommun. Hennes far var nämndeman och hemmansägare. Hilja Byström blev lärarinna 1928 efter att ha utbildat sig vid seminariet i Haparanda. Hon gifte sig med Engelbert Byström från Råneå.

Hilja Byström debuterade 1932 med boken "Ett år i Järvi: berättelser från Tornedalens skogsbygd". 1940 kom romanen "Byn" ut och är första delen i en trilogi om Tornedalen. 1941 kom "Ungfolk" ut som följdes av "Bondfolk" 1943. Den här trilogin är översatt i de nordiska länderna och har också gått som följetong i tidningar.

Hilja Byström är okänd idag i Norrbotten bland allmänheten, biblioteksfolk och det litterära Norrbotten. En anledning är naturligtvis att hon var kvinna.

Aktiviteter

Kultur och Fritidsförvaltningen, Övertorneå kommun har haft ett seminarium på Tornedalens Folkhögskola i Övertorneå den 18 april i samband med Hilja Byströms 100 års dag.

En nyutgåva av hennes roman "Byn" gavs ut samtidigt. En minnesten invigdes i juli månad och ett porträtt avtäcktes på hennes födelsedag.


Laestadius-uuppera - 2008

Nypremiär den 26 juni 2008 i Kengis Bruk.

Tio föreställningar gavs därefter fram till 12/7.

 

 

 

 

Laestadiusuuppera i Kengis Bruk, Pajala, som spelades arton utsålda föreställningar sommaren 2007 framfördes även sommaren 2008.
Tornedalsteatern, Samiska Teatern och Meänmaan Teatteri  lyckades samla samma ensemble som
2007.
Återigen kom den vackra teaterladan i Kengis Bruk att ljuda av Kaj Chydenius vackra musik och Bengt Pohjanens starka texter!

Elva föreställningar gavs sommaren 2008 och många biljetter var sålda redan i ett tidigt skede till föreställningen som innehöll fem språk.

Musikteatern handlade om Lars Levi Laestadius uppväxt och utveckling fram till det legendariska mötet med sameflickan Maria och den väckelse som följde med utgångspunkt i Karesuando, där Lars Levi och hans fru Brita Kajsa var verksamma fram till 1849.

 

Regissörer var Ulf Fembro tillsammans med finländska Riitta Tirri.

Publiken fick texthäften som gjorde att alla kunde följa med.

Till orkestern, som leddes av kapellmästaren Klas Hjortstam knöts folkmusikern Kristin Mellem från Tromsö, vilket ökade det norska deltagandet i produktionen. Som sommaren 2007 spelades Maria av den norsk-samiska skådespelerskan Leammuid Biret Ravna.

AKTUELLT 2007

Laestadius-uuppera

hade  premiär den 23 juni 2007 i Solbergska gården i Kengisbruk.

MEÄNMAAN TEATTERI samarbetade med TORNEDALSTEATERN och SAMETEATERN.

TORNEDALSTEATERN hade huvudansvaret för produktionen.

 


Foto Anna-Cecilia Kemppainen.

Här är ett av de pressmeddelanden vi skickade till pressen i februari 2006:

STOR EFTERFRÅGAN KRÄVER TIDIGT BILJETTSLÄPP

Vi släppte biljetterna i tisdags den 20 februari till sommarens Laestadius-uuppera. Det är ovanligt tidigt för att vara sommarteater i Tornedalen. Men förhandsintresset för detta nya Bengt Pohjanen/Kaj Chydenius-verk är stort och premiärdagen den 23 juni är redan slutsåld.

- Man ringer från olika delar av Norden, berättar producenten Doris Notlind. Därför beslutade vi att redan nu börja sälja biljetterna till sommarens föreställning. Premiären äger rum på midsommardagen den 23 juni kl 18.00 (svensk tid) och spelplatsen blir Kengis Bruk. Under hösten har teatern sökt tillfälligt bygglov för att kunna spela teater i den vackra ladan. Fram till de senaste dagarna har det varit oklart hur mycket folk som skulle kunna rymmas där, men processen har skyndats på för att kunna bli klar till ett tidigt biljettsläpp.

- Vi prövar ett nytt system för biljettförsäljning, säger Doris Notlind. Man kan köpa biljetter hemma via sin dator, det har man inte kunnat till Tornedalsteaterns föreställningar tidigare. Det är praktiskt med tanke på att många biljettköpare kommer långväga ifrån. Men man kan också köpa på några försäljningsställen, såväl på svenska som finska sidan av Torne Älv.

Förutom premiären ges ytterligare 17 föreställningar under juni och juli månad.

AKTUELLT 2006

Jubileumsföreställning

På grund av sjukdom kunde vi aldrig genomföra detta projekt.

I augusti 2006 planerade Meänmaan Teatteri att visa en föreställning med anledning av att Övertorneå församlings 400 årsjubileum.  Spelplatsen för föreställningen var planerad att vara på grusplanen vid korset för platsen där  Särkilaxkapell legat mellan Övertorneå och Kuivakangas.

Projektets mål var att med hjälp av musik, dans, litteratur och musik göra en föreställning som återspeglar Övertorneå församlings historia från bildandet 1606 då Karl den IX ger Övertorneå det brev som ger församlingsstatus. Vi ville i denna föreställning ge åskådarna en tillbakablick och ett tillfälle till eftertanke och understryka vikten av religionens betydelse i Tornedalen. Ett av målen var att stärka samarbetet mellan den svenska och finska delen av Tornedalen.  Vi vände oss till i första hand församlingsbor men även till turister som uppehåller sig i Tornedalen vid det tillfället föreställningen ges.

Tidpunkten på dygnet var viktig då skymningen inträtt och levande ljus skapar en stämningsfull föreställning

Uppsättningens mål var att gestalta församlingens historia från 1606 fram till nutid.

Idén byggde på att en föreställning med körmusik, dans och teater tillsammans skapa en utomhusföreställning som speglade de olika tidsepokerna så att publiken skulle kunna följa historiens gång på ett lätt sätt. Föreställningen skulle presenteras vid minnesmärket för Särkilax kapell.

De händelser som skulle ges mer utrymme i föreställningen var Kväner som befolkade övre Norrland och som troligen var ett finsktalande folk. Kung Faravid, som var kung över kvänerna, skulle finnas med som ett inslag i föreställningen.

Helgonförklaringen av Heliga Birgittas  skulle gestaltas i början av pjäsen. Detta skedde 1391 och då fanns inte Övertorneå församling men vi såg ändå denna händelse som en viktigt inslag i föreställningen.

Hur Karl den IX gav Övertorneå det brev som gav församlingsstatus 1606 skulle ingå som ett annat inslag i föreställningen.

Den katolska tiden i Sverige fram till 1500-talet skulle gestaltas så att publiken fick en klar bild av hur Sverige under reformationen övergick till den evangeliskt- lutherska läran.

Ett av inslagen skulle handla om hur träskulpturerna överlämnades som gåva till Särkilax kapell av ärkebiskop Jacob Ulfsson, vilket skedde omkring år 1500. Skulpturerna anses härröra från Uppsala domkyrka. Pietismen och  Læstadianismen var viktigt att ta med i föreställningen då Læstadianismen fortfarande har en viktig roll i vår församling. 

Lokalt i Övertorneå fanns också den Wikströmska väckelsen varför också den skulle tas med i föreställningen. 

Att arbetarrörelsen var viktig även i vår del av landet och att folket här var med och arbetade för rörelsens framväxt skulle markeras i föreställningen. 

Det hela skulle avslutas med att en hymn till församlingens ära skulle sjungas av kören. Musiken skulle specialkomponeras för denna föreställning. 

Föreställningens längd var planerad till en timme och skulle innefatta 5-6 olika körstycken som dansgruppen skulle framföra.

För att ytterligare stärka betydelsen av samverkan med finska Tornedalen skulle de medverkande i uppsättningen att komma från både Finland och Sverige. 

Manusförfattare till pjäsen var Bengt Pohjanen.

Regiansvarig skulle vara  Riitta Tiirri som också svarade för regin i Smugglaroperan.

Vidare skulle  föreställningen  diskuteras under en temakväll där Svenska, Finska och Meänkieli var arbetsspråken. Seminariet planerades hållas i församlingsgården i Övertorneå. En inspelning av föreställningen var också planerad.

AKTUELLT 2005

Keksis kväde 

Spelades: 

den 3 december 2005 på torget i Korpilombolo

den 30 december 2005 på Plantings gård i Övertorneå

den 27 januari 2006 vid Ice Blue festival i finska Pello

den 28 januari 2006 utanför Folkets Hus i Kiruna i samband med Tornedalsteaterns 20-års jubileum.

Medverkande: Aila Alajoki, Hempa Buska, Roland Hedlund, Ingela Henriksson, Sari Oja, Riitta Tirri, Eija Saukkorippi  

Regi: Riitta Tirri

Textbearbetning: Författaren Bengt Pohjanen


Smugglaroperan

Spelades i Övertorneå den 8 -17 juli 2005

Ensemblen bestod av professionella och amatörer från Sverige och Finland, sammanlagt 75 personer.

Följande barn medverkade:
Sandra Boman, Juulia Buska, Linus Hannedahl, Sanna Hallikainen, Hanna Hupponen, Isabelle Jocobsson. Sanna Johansson, Paulus Kariniemi, Kerttu Koivuranta, Soile Lind, Linda Lövbrand, Paulina Martikainen, Ida Petäjävaara, Maria Pudas, Therese Rousu, Ida Saukkoriipi, Marita Vaatovaara.

Barnen tilldelades STR:s  Kulturstipendium  2005
med diplom designad av 
Inga-Britt Uusitalo, Pajala.