Höstglöd 2015

Bildreferat från lördagens seminarier
Seminarierna hölls på Grand Arctic Hotel i Överkalix
Bengt Pohjanen inleder dagen.
Enikö Molnár Bodrogi föreläser.
Om E-böcker...
...med Hannu Töyrylä.
Rita Simu berättar om sin bok Dit vägen leder.
Lina Stoltz delar sina tankar kring boken
Du föll och jag för dig.
Ann-Gerd Simu om sin bok Bara en flicka.
Michal Kovař föreläser under temat
Faravids rike till Tjeckien
Lunch på hotellet
Besök på Sirillus med förevisning, möten
och överläggningar.
Foto: Björn Karlsson

Bilder från festmiddagen