KONUNGARIKET SVERIGE

VARUMÄRKE NUMMER 395917

Meänmaa

Varumärkesansökan nummer 2008/00765 ingavs 2008-01-28 och registrerades 2008-05-23 under
nummer 395917. Publiceringsdag 2008-05-23.

Patent- och registreringsverket intygar härmed att ovan avbildade varumärke är infört i
varumärkesregistret med omstående uppgifter.

Patent- och registreringsverket 2008-05-23


Generaldirektör


Meänmaa – rajaton kieli, kansa ja mieli

Met halvaama koota meänmaalaisia, joita oon pitkin mailmaa ja jokka kerran puhuit yhtä ja sammaa kieltä ja joila olit yhtheiset tavat ja oli yks kansa, jonka tsaarin priimu vuona 1809 jako kahtia Tornionväylää, Muonionväylää ja Könkämäenoa pitkin. Rajalinjaksi tuli väylänkurkku, jota oon sanottu kuninkhaan mustaksi nauhaksi. Tästä tuli Venäjän ja Ruottin raja. Se veethiin kysymättä kansalta ja huolimatta siittä, ette se halkasi suvut ja kultturellisen ykseyen.
 
Meänmaalaiset, joista 95% puhu vanhaanaikhaasta suomea jaethiin niin, ette 80% jäi Ruottin alamaiseksi ja 20% Venäjän.
 
Meänmaa oon kärsiny kaupunkilaistumisesta ja muuttoliikheistä Ameriikhaan, Norjan Ruihaan, Etelä-Ruothiin ja muuale käsin mailmaa.
 
Nyt meilä oon oma sympoolinen maa, Meänmaa, oma flaku, Meänmaan flaku. Meänmaahan oon tullu ruottalaisia invantraria, Meänmaata on ruottalaistettu ja suomalaistettu. Siksi Meänmaassa nykyhään puhuthaan monta kieltä, vaikka meänkieli ja lapinkieli oon alkuperäisiä.
 
Perustajitten aatos ja näky oon kaikkialla mailmassa elävien meänmaalaisten yhistäminen ja itenttiteetin vahvistaminen. Kieli oon sielun sormenjäljet. Met halvaama siksi tehhä työtä meänkielen hyväksi.
 
Perustajat lähtevä liikheele uuesta monikultturelli yhtheiskunnasta, jota ei ennä kanna vanhaa aatos yhestä kielestä, kulttuurista ja kansasta. Yhistys vahvistaa Meänmaan ja Tornionlaakson ihmisten yhtheenkuuluvuutta. 


Yhistys


Orkanisasuuni
Eturyhmä Meänmaan Kulttuurin ottaa tehtäväksi totteuttaa niitä päämääriä joista Meänmaan Tinkerit oon kokkouksessa 15. heinäkuuta, Meänmaan flakun päivänä, tehny päätöksen.
 
Tinkerit oon avoimet kaikile. Sana oon vapa. Passin omistajilla oon valta äänestää.
 
Yhistys oon paraplyyjärjestö ja kotipesäjärjestö, johonka saattaa kuulua yksityisiä passin omistajia ja saumattuja jäseniä eri puolila mailmaa. Firmat, vaikkapa kuntia myöten saattava olla jäseniä, samoten muut järjestöt, jokka hyväksyvvä ja kannattavva Meänmaan Tinkerit-järjestön päämäärää ja tavottetta. Saumatut jäsenet saattaava olla kolektiivisä ja irtisanominen tapahtuu kans kolektiivisesti, vaikka mikhään ei sitä estä ette joku oon kolektiivinen jäsen ja samala kertaa yksityinen.
 
Jäsenkortti/Passi 
Passihakemus, joka samala oon jäsenkortti, häätyy tapahtua kirjotuksela.
 
Jäsenkortti oon samala Meänmaan passi, jossa oon passinumero ja jossa oon tietoa meistä. Se oon kirjotettu meänkielelä ja engelskaksi. Passi saattaa olla VIP-kortti, jolla saapi rapattia kaupoissa ja laitoksissa.
 
Passissa oon postiosote, telefooninumero, meiliosote ja muuta tietoa yhistyksen kontturia varten. Saattaa vaikka sanoa, ette meänmaalainen, oli se yhtä missä mailmala, oon vain telefooninumero, postiosote ja meiliosote kotimaasta. Yhistyksen kontturi oon Meänmaan ja meänmaalaisten konsulaatin vertanen.
 
Myösterialue 
Yks tämän järjestön tärkein asia oon rajaväylien itänen ja läntinen puoli, samala Meänmaan syänalue, johonka kuuluu 5 Ruottinpuolen ja 5 Suomenpuolen kuntaa. Met kuttuma myösterhiin tällä alueela asuvia, täältä siirtynheitä ja niitten jälkeläisiä. Aluetta saattas piiain parhaiten kuvata kaartala olevia knuppineulan päitä, jokka samala näyttävä mistä jäsenet oon poijessa.
 
Meilä ei saata olla ampasaatia niinku valtioila, mutta met saatama hommata jäsenampasaatia ja jäsenkonsuliä.
 
Meän tehtävä oon auttaa jäsenampasaatia antamalla tietoja.
 
Päämäärä ja tausta 
Meänmaalaiset muuala saattava nyt tämän kautta ottaa ossaa Meänmaan kulttuurista.
 
Rajanveto ja täältä poijes siirtyimen oon kovasti ehyttänheet Meänmaata. Met halvaama korjata tätä asiata. Ihmiset, jokka siiryit täältä poijes, menetit maholisuuen kirjottaa sisäset tuntheet, sen häätyy tehhä ruottalaisila ja ameriikalaisila sanoila. Net sanat ei olheet kotosia.
 
Met freistaama soutaa kotirannale täältä siirtynheitten kirjotettuja aatoksia ja säveliä, täyttää ja rapata meän väen tunnelämää, joka olis säilyny eheämpännä, jos net olisit tänne jäähneet.
 
Yhistys  oon tulevaisuutheen hakeva ja kääntyny, se tullee kyshyyn ja hakheen vastauksia näihin kysymykshiin: Mikäs meän tulevaisuus oon ja mitäs tapahtuu jos met emmä freistaa vaikuttaa meän väen tulevaisuutheen?
 
Yhistys freistaa yhistää ja haarautua niin, ette täälä manttaalilla olevat, emikrantit ja niitten jälkeläiset tunteva kotosaksi meän yhistyksen.
 
Kontaktit johtava aatosten ja tion vaihthoon ja tämä taas hyötyntää kaikkia, jokka oon myötä ja vieläpä ulkopuolisia.
 
Yhistys määrittellee Meänmaan erikoisuuen Pohjoskalotilla niin, ette met emmä huku suuhriiin ja uushiin määritlehmiin. Met piämä yhtä ja samma flakua.
 
Yhistys julkasee verkkolhteä ja tekkee pleunan, jossa jäsenet saattava keskustella.

Sähköposti: yhistys@meanmaa.net